John Hampden var en engelsk politike og som medlem av Underhuset fra 1621 var Hampden en av Parlamentets ledere i kampen mot kongemakten. Han nektet i 1630-årene å betale skipspenger (en skatt som skulle gå til flåteoppbygging) etter kong Karl 1s bud, og forsvarte seg med at bare Parlamentet kunne legge slike avgifter på borgerne. Som leder for den puritanske opposisjon ble han beskyldt for høyforræderi under Karl 1. Ved borgerkrigens utbrudd 1642 ble han oberst i parlamentshæren og ble dødelig såret i en trefning ved Chalgrove Field.