John Goldthorpe, britisk sosiolog; professor ved Nuffield College, Oxford. Han er mest kjent for sine samtidsstudier av sosial lagdeling og mobilitet, og hans klassifikasjon av sosiale klasser er mye brukt i empirisk samfunnsforskning. Blant bøkene hans kan nevnes Social Mobility and Class Structure (1980), The Constant Flux: a Study of Class Mobility in Industrial Societies (1992; sm.m. R. Erikson) og On Sociology: Numbers, Narratives, and the Integration of Research and Theory (1999).