John Gibson, britisk billedhugger, ved siden av John Flaxman en av de ledende klassisistiske engelske billedhuggere. Drog 1817 til Roma, studerte under Antonio Canova og ble påvirket av Bertel Thorvaldsen. Bortsett fra enkelte besøk i hjemlandet, det lengste 1844–47, forble han i Roma resten av sitt liv. Hans arbeider er elskverdige og yndefulle: Amor og Psyke, Hylas og to najader, Jeger og hund o.fl. Gibson gjorde allerede i midten av århundret interessante forsøk med polykrom skulptur og hevdet dermed en oppfatning av antikken som først lang tid senere ble oppdaget. Mest kjent er hans Tinted Venus (Farget Venus, 1851–55).