John Frederic Daniell var en britisk fysiker og kjemiker som utførte betydelige arbeider innenfor både meteorologi, kjemi og fysikk. Han er mest kjent for sin oppfinnelse av det galvaniske element som bærer hans navn, og for oppfinnelsen av et duggpunkthygrometer som nå vesentlig har historisk interesse.