John Bright, britisk reformpolitiker, kveker og pasifist, tok tidlig del i agitasjonen for valgreform. Bright var et fremtredende medlem av Anti-Corn-Law League, og som medlem av Underhuset fra 1843 kjempet han for fullstendig frihandel og var sammen med Cobden ivrig talsmann for Manchesterskolens lære: frihandel, fri konkurranse og prinsippet om ikke-innblanding i utenrikspolitikken. 1866–67 støttet han Gladstone i kampen for utvidelsen av stemmeretten, og ble 1868 handelsminister i Gladstones regjering. 1880–82 medlem av Gladstones annen regjering, da han gikk av i protest mot intervensjonen i Egypt.