John Barleycorn er et engelsk populæruttrykk for alkoholholdige drikker, særlig korn- eller maltbasert brennevin.