John Atkinson Hobson, britisk sosialøkonom. Dosent i Oxford 1887–97. Han var en original og kritisk forfatter som skrev viktige bøker om bl.a. underkonsumpsjonsteori og imperialisme. Han hevdet at de økonomiske kriser skyldtes en for liten etterspørsel etter varer og dermed et spareoverskudd som fortrinnsvis ble plassert i kolonier. Underskuddsetterspørsel førte derfor til kriser i hjemlandet og imperialisme ute i verden. J. M. Keynes bygde på den første del av teorien, Lenin på den siste.