John Ambroise, Sir Fleming, britisk fysiker og radiotekniker. Han arbeidet 1877–80 under J. C. Maxwell ved Cavendish Laboratory i Cambridge, ble konsulent ved Edison Electric Light Co. i London 1881 og professor i elektroteknikk ved University College i London 1885–1926. Fleming var meget allsidig og bidrog på mange tekniske områder. Han samarbeidet med Edison og Marconi og deltok bl.a. ved konstruksjonen av den radiosenderen som sendte de første radiosignalene over Atlanterhavet i 1901. Hans viktigeste arbeide var eksperimenter for å kartlegge den såkalte edisoneffekten, som resulterte i dioden. Oppfinnelsen ble patentert 1904 og var opphavet til det moderne elektronrøret.