John Aitken, britisk (skotsk) fysiker og meteorolog. Mest kjent for sine grunnleggende arbeider om kondensasjonskjerner (aitkenkjerner) og dannelse av skyer og tåkedis. Arbeidet også med teorier for fotokjemiske prosessers betydning ved dannelse av dis i sterkt forurensede industristrøk.