Johannes Wiedewelt, dansk billedhugger. Elev av Guillaume Coustou d.y. i Paris 1750–54; oppholdt seg fire år i Roma i nært vennskap med Johann J. Winckelmann og tilegnet seg dennes tanker om antikken som kunstideal. Professor ved Kunstakademiet fra 1761. Av hans tallrike arbeider, preget av nyklassisismens klare, enkle form og fine linjerytme, merkes gravmælene i Roskilde domkirke over Christian 6 (1760–68) og Frederik 5 (1769–89), Ludvig Holbergs sarkofag i Sorø (1779–80), de 54 minnestøtter i Jægerspris park (1776–89), Danmark og Norge i Fredensborg slottshave (1760–69) samt en lang rekke portrettbyster og -medaljonger, medaljer osv.