Johannes Urzidil, født i Praha, tysk forfatter. Han skrev dikt, fortellinger, essayer og det store verket Goethe in Böhmen (1932 og senere utg.). Tilhørte kretsen omkring Max Brod, Franz Kafka, Franz Werfel m.fl., og gjengir i sine fabler og erindringer hjembyens atmosfære. I 1939 emigrerte han til Storbritannia, 1941 til USA. Blant hans verker er diktsamlingene Sturz der Verdammten (1919) og Die Stimme (1930), Die verlorene Geliebte (selvbiografi, 1957) og novellesamlingene Die erbeuteten Frauen (1966) og Die letzte Tombola (1971).