Johannes Tauler, tysk dominikanermunk, mystiker og predikant. Tauler trådte inn i dominikanerordenen i Strasbourg i 1315. Han var under sterk innflytelse fra Mester Eckehart og nyplatonismen. Det finnes bevart autentiske skrifter av hans prekener og et brev. Taulers mystikk kommer til uttrykk i tanken om at mennesket forenes med Gud i menneskets sjelegrunn. Men denne foreningen betyr ikke at sjelen går opp i guddommen eller går til grunne i den. Tauler har hatt varig innflytelse på senere tysk mystikk.