Johannes Regiomontanus, tysk astronom og matematiker fra Königsberg. Het Müller, men tok navnet Regiomontanus, en latinisering av Königsberg. Han opprettet 1471 et observatorium i Nürnberg med utmerkede instrumenter, mekanisk verksted og boktrykkeri. Utgav viktige trigonometriske arbeider og utførte nøyaktige astronomiske observasjoner og beregninger. Ble 1472, av pave Sixtus 4, kalt til Italia for å bistå i arbeidet med en kalenderreform.