Johannes Larsen Flatla, født i Lunner, norsk veterinær. Professor i spesiell intern patologi og terapi ved Norges veterinærhøgskole fra 1947, fra 1968 direktør ved Veterinærinstituttet i Oslo. Flatla kombinerte praktisk og teoretisk innsikt i husdyrbruk og veterinærmedisin. Til hans spesialområder hørte kunstig sædoverføring på storfe, avkastningskontroll av svin, blodtypeforskning, hudlidelser og smittsom nysesyke hos gris, soppgifter i fôrstoffer og røykskader, fluorose hos husdyr rundt aluminiumverk.