Johannes Klingenberg Sejersted, født i Gauldalen, norsk offiser. Generalkvartermester i Christian Augusts stab under krigen 1808–09, deltok i notabelmøtet på Eidsvoll februar 1814. Utarbeidet som sjef for den nyopprettede generalstab forsvarsplanen for 1814 og søkte forgjeves å få Christian Frederik til å legge mer kraft i ledelsen. Kommanderende general i Trøndelag 1815; generalløytnant 1818.