Johannes Hohlenberg, dansk publisist; skrev artikler i de norske tidsskrifter Janus og Samtiden. Utgav bl.a. Goethes Faust i det 20. Aarhundrede (1928), Søren Kierkegaard (1940), en premiert biografi, fortsatt med Den ensommes Vej (1948), en gjennomgåelse av Kierkegaards verker, samt flere filosofiske og essayistiske skrifter preget av hans kristelig-antroposofiske syn. 1947–54 utgav han det kulturpolitiske tidsskrift Øjeblikket.