Johannes Argyropulos var en gresk humanist. Han ble født i Konstantinopel og var først lærer i sin fødeby, men reiste tidlig til Padova i Italia, hvor han i 1430-årene ble rektor ved universitetet. I 1456 ble han kalt til å være professor i gresk ved universitetet i Firenze av Cosimo de' Medici. I 1471 drog han til Roma, hvor han virket som lærer til sin død. Han fikk stor betydning ved å vekke interessen for gresk åndsliv i Italia.