Johannes Anker Larsen, dansk forfatter. Influert av filosofen Feilberg og religionsfilosofiske studier gir han i moderne realistiske romaner uttrykk for mellomkrigstidens mystisk-religiøse søking. Betydeligst er De vises sten, som 1923 vant prisen i Gyldendals romankonkurranse.