Johannes Andreasson Dale, født i Meland, norsk filolog og litteraturforsker. Dr.philos. 1951. Professor i «nordisk, særleg nynorsk litteratur og nynorsk målbruk» ved Universitetet i Oslo 1954–68. Som litteraturforsker hadde Dale en omfattende produksjon, særlig innenfor nynorsk litteratur og stilistikk. Foruten doktoravhandlingen Studiar i Arne Garborgs språk og stil (1950) skrev han bl.a. følgende bøker: Den eldste nynorske dramatikken (1952), Litterære normer (1955), Olav Nygard (1957), Frå 'Ervingen' til 'Anne Gonge' (1959), Hulda Garborg (1961), Nynorsk dramatikk i hundre år (1964), Garborg-studiar (1969), Menn i motstraum (1973), Litteratur og lesing omkring 1890 (1974) – den siste avhandlingen et pionerarbeid i litteratursosiologisk forskning i Norge – dessuten en mengde mindre studier og artikler, oversettelser og lærebøker i norsk språk og litteratur.