Johannes 3 Dukas Vatatzes, regjerte i Nikaia 1222–54; utvidet sitt rike og viste stor dyktighet i den indre forvaltning. Konstantinopel hørte på den tid til det «latinske» riket.