Johanne Gaup, norsk politiker (Sp). Prosjektleder ved Nordisk Samisk Institutt i Kautokeino fra 1990. Medlem av Finnmark fylkesting 1987–93. Stortingsrepresentant for Finnmark 1993–97. Statssekretær for samiske spørsmål i Kommunal- og regionaldepartementet 1997–2000.