Johanne 1, dronning av Napoli fra 1343, datter av Karl 2 av Anjou. I første ekteskap gift med Andreas av Ungarn, som hun lot myrde (1345). Flyktet til Avignon, der hun rettferdiggjorde seg i en skinnprosess og solgte byen til paven; den hadde da vært pavesete siden 1309. I striden om Napoli mistet hun livet. Johanne understøttet tidens diktere og lærde, bl.a. Petrarca og Boccaccio.