Johann Zoffany, tysk-britisk maler; utdannet blant annet i Italia. Han var virksom i England fra ca. 1760, og fikk sitt gjennombrudd ved malerier med teatermotiver, for eksempel David Garrick i forskjellige roller. Videre bygde han opp sin praksis gjennom produksjon av conversation pieces. Mest kjent blant hans arbeider er The Tribuna of the Uffizi Gallery, som han arbeidet med i Firenze i 1772–76.