Johann Philipp Kirnberger, tysk komponist og musikkteoretiker. Elev av J. S. Bach. Skrev en rekke teoretiske verker, bl.a. Die Kunst des reinen Satzes (1771–79).