Johann Mattheson, tysk komponist og musikkteoretiker. 1715–28 musikkdirektør ved domkirken i Hamburg. Skrev en rekke betydningsfulle teoretiske verker, bl.a. Der vollkommene Capellmeister (1739), Grundlage einer Ehrenpforte (1740) og Critica musica (1722–25). Mattheson utgav den første norske folkemelodi som er trykt, Das unterirdische Klippenconcert in Norwegen (1740).