Johann Joachim Quantz, tysk fløytist og komponist. Elev av blant andre J. J. Fux og P. G. Buffardin. Var som fløytist virksom i Dresden; fra 1741 kammermusiker og hoffkomponist hos Fredrik den store i Berlin. Quantz skrev en mengde sonater og konserter for sitt instrument. Utgav 1752 skriftet Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, som gir mange verdifulle opplysninger om fremføringspraksis og musikkforståelse på første halvdel av 1700-tallet.