Johann Fischart, tysk forfatter, en av reformasjonstidens betydeligste. Han var utdannet som jurist, bodde 1575–81 i Strasbourg, der han skrev de fleste av sine verker. Hans produksjon er hovedsakelig satirisk-humoristisk og bygger mest på fremmede forbilder, især Rabelais, bl.a. i Aller Praktik Grossmutter (1572), med satire over den gjengse bondepraktika, og Gargantua og Pantagruel, som er skrevet fritt etter Rabelais. I disse verkene er det innarbeidet mange kulturhistorisk interessante iakttagelser av dagliglivet. Men de er vanskelig tilgjengelige på grunn av det maleriske språk og de kunstige orddannelser. En annen side av hans forfatterskap er viet teologisk polemikk. Som ivrig kalvinist forfulgte han katolikkene, spesielt jesuittene (die Jesuwider) med et glødende hat (Bienenkorb 1579, Jesuitenhütlein 1580).