Johann Clemens Tode, dansk lege og forfatter, professor i medisin ved Københavns universitet fra 1774, rektor fra 1801. Fastslo 1774 at gonoré og syfilis er to forskjellige sykdommer. Tode bidrog sterkt til å knytte dansk medisin til den internasjonale medisinske verden, bl.a. ved å oversette og kommentere utenlandsk faglitteratur. Som eksponent for opplysningstidens populærmedisinske bølge gav Tode ut en rekke skrifter som fikk stor betydning for de folkelige medisinske oppfatningene i Danmark og Norge på 1800-tallet. Tode hadde også et stort skjønnlitterært forfatterskap, f.eks. komedien Søofficererne (1782) og romanen Kierligheds Nytte (1791–92).