Johan Vibe, norsk visedikter, en av de mest populære medlemmer av Norske Selskab i København, bror av Niels Vibe. Han skrev til vinens og øyeblikkets pris i den anakreontiske sjanger. Mest kjent er visen Den Skaberen skjenkte en oplyst forstand, han elsker og drikker imedens han kan.