Johan Sigfrid Sirén, finsk arkitekt. Professor ved Tekniska høgskolan 1931–57. Riksdagsbygningen, som han tegnet 1924–30, regnes som et av de viktigste byggverk i finsk klassisisme i første halvdel av 1900-tallet.