Johan Rudolph Burennæus, teolog og skolemann av dansk herkomst; kom 1695 til Bergen, ble samme år konrektor, fra 1704 rektor ved latinskolen og sogneprest til Hammer (Hamre). Utgav latinske dikt og epigrammer – dels leilighetsdikt til lærde venner, dels skildringer av minneverdige hendelser i Bergen. Blant hans elever ved latinskolen var Ludvig Holberg.