Johan Rohde, dansk maler og grafiker; spilte i begynnelsen av 1890-årene en viktig rolle i nordisk kunst som formidler av de nyeste strømninger (van Gogh, Gauguin), jfr. hans Journal fra en rejse i 1892 (utg. 1955 av H. P. Rohde) og En malers møde med Italien 1895–96 (utg. 1985 av H. P. Rohde). Han var med på å grunnlegge Den frie udstilling 1891 og ledet 1908–12 Kunstnernes studieskole. Hans bybilder (særlig fra Ribe) og portretter har en fin, dempet tone. Stor anerkjennelse oppnådde hans møbler og sølvarbeider.