Johan Peter Andreas Anker, dansk offiser. Utmerket seg under den dansk-tyske krig 1864, særlig som artillerikommandør under forsvaret av Dybbølstillingens skanse nr. 2. Fikk ved sin avskjed 1865 en livsvarig pensjon på kr 1200 per år.