Johan Martin Preisler, født i Nürnberg, dansk kobberstikker; utdannet hos sin far og bror samt fra 1739 i Paris. I 1744 ble han av Johan H. E. Bernstorff kalt til Danmark, hvor han 1754 ble professor ved Kunstakademiet og utførte ypperlige stikk etter danske kunstnere. Mest berømt er hans store blad etter Jacques Salys rytterstatue på Amalienborg.