Johan Johansson, svensk maler, studerte fra 1899 i Tyskland og vendte først 1914 tilbake til Sverige. Han malte valørfine interiører og stilleben, bybilder, særlig fra Lund, og skånske strand- og havnemotiver, dessuten portretter, bl.a. av Anders Österling (1916–18), Ragnar Josephson (1932) og kong Gustav Adolf (1939). Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier Vinduet (1917).