Johan Irgens Hansen, født i Bergen, norsk kritiker og teatersjef, bror av G. H. A. Hansen og K. Hanssen. 1879–87 skrev han teater- og litteraturanmeldelser i Norske Intelligenssedler og Dagbladet og var en ledende talsmann for 1880-årenes radikale ideer. Fra 1890 til sin død var han teatersjef og instruktør ved Den Nationale Scene og hadde en sterk kunstnerisk posisjon.