Faktaboks

Johan Henrik Andresen
Født
28. november 1930, Oslo
Død
28. april 2011, Oslo
Virke
Fabrikkeier
Familie

Foreldre: Fabrikkeier Johan Henrik Andresen (1888–1953) og Eva Klaveness (1900–1965).

Gift 19.5.1960 med Marianne Ebba Therese Bielke (10.11.1935–), datter av greve Thure-Gabriel Bielke (1894–1940) og grevinne Brigitta Marianne Sparre af Söfdeborg (1895–1983).

Far til Johan Henrik Andresen jr. (født 1961).

Andresen
Johan H. Andresen. Foto fra 1960.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC BY SA 3.0

Johan Henrik Andresen var en norsk fabrikkeier, utdannet siviløkonom. Johan Henrik Andresen representerer fjerde generasjon av Andresen-slekten som eiere av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik.

Andresen var fjerde generasjon av Andresen-slekten som eiere av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik (Tiedemann-gruppen). Han tok over i 1953, og utviklet konsernet ved å overta flere andre norske tobakksfabrikker og utvide virksomheten til nye områder, og drev det frem til å bli et av landets største industriforetak.

Sønnen Johan Henrik Andresen jr. ble gradvis gjort til innehaver fra 1990-årene.

Bakgrunn og utdannelse

Andresen ble utdannet siviløkonom i USA, med M.B.A. fra Harvard Business School i 1955. Ved siden av studiene skaffet han seg praksis hos amerikanske tobakksleverandører. Etter at han kom tilbake til Norge, arbeidet han på forskjellige avdelinger i tobakksfabrikken for å skaffe seg allsidige praktiske kunnskaper og ferdigheter.

Eier av Tidemann-gruppen

Etter faren Johan Henrik Andresens død i 1953 ble Andresen innehaver av Tiedemann-gruppen. Under ham foregikk en omfattende overtakelse av norske tobakksfabrikker som ledd i en strukturrasjonalisering, og som følge av at tobakksforbruket stagnerte. Samtidig startet Andresen en utstrakt diversifisering av virksomheten til nye områder, blant annet emballasje, næringsmidler og fritidsutstyr. Andresen hadde sans for ny næringsvirksomhet, og som deltaker og medinvestor satset han risikokapital i prosjekter, som for eksempel utviklingen av en norskprodusert el-bil. Om ikke all satsing viste seg vellykket, ble likevel ny innsikt og erfaring vunnet.

I 1957 startet virksomheten ved Elopak A/S, et komplett emballasjesystem med fyllemaskiner, forbrukerkartonger og transportemballasje. Elopak fikk store dimensjoner og internasjonal karakter. Asola Chokoladefabrikk A/S ble overtatt i 1968, men ble etter noen års drift solgt igjen. Swix Sport ble kjøpt fra Sverige i 1978. Noe viktigere var engasjementet i fiskeoppdrett i utlandet og lakseeksport fra Norge gjennom selskapet TiMar Seafood.

Hovin i Oslo reiste Andresen i årene 1968–1971 et stort moderne industrianlegg der tobakksproduksjonen kunne samles og drives rasjonelt. Arbeidsforholdene for personalet ble samtidig sterkt forbedret. I 1998 ble tobakksproduksjonen i J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik fusjonert med det ledende tobakksfirmaet i Norden, det danske Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Selskapet gjennomgikk omorganisering og navneskifte til Ferd i 2001.

Andresen drev Tiedemanns frem til å bli et av Norges største industriforetak med en betydelig eksporthandel. Gruppen fikk også en mer internasjonal karakter ved at nesten 2/3 av de ansatte arbeidet utenfor Norge. Utenom Tiedemanns var Andresen også deleier i store skogeiendommer, blant annet Selvik Bruk i Buskerud på 55 000 dekar, og i Sverige.

Andre verv

Hovedoppgaven for Andresen var å bære det tradisjonsrike familiefirmaet videre i slektens eie ved å gi det mer tyngde og økonomisk slagkraft. Det meste av hans tid og arbeidskraft gikk med til styreverv i de mange heleide egne selskapene, ikke minst som styreformann i Elopak A/S. Likevel påtok Andresen seg noen få styreverv i eksterne selskaper og organisasjoner. Han var også medlem av Norges Industriforbunds hovedstyre fra 1960 til 1977 og dets arbeidsutvalg fra 1963 til 1966. Som ivrig forsvarsvenn påtok han seg vervet som president i Norges Forsvarsforening fra 1978 til 1981. I partipolitikken nøyde han seg med beskjedne verv i Høyre, blant annet som leder av Høyres finanskomité i perioden 1966–1973.

Personlighet og interesser

Noen fargerik, utadvendt lederskikkelse var Andresen ikke. Han tok aldri del i den offentlige debatten med sterke personlige standpunkter, og opptrådte nødig i media. Han holdt lav profil og var ansvarsbevisst med hva han sa, gjorde og hvordan han opptrådte overfor medarbeidere og medmennesker. Han hadde et åpent sinn og hadde en stor vennekrets både i og utenfor Norge. Han var en nesten lidenskapelig jeger og fisker, og var sterkt personlig engasjert i arbeidet for Norges forsvar. Fremfor alt var han et friluftsmenneske.

Støtte til vitenskap og kultur

Andresen støttet i alle år opp om norsk vitenskap og kultur. Ved Tiedemanns 200-års jubileum sørget han for at det ble utgitt et fyldig vitenskapelig verk om tobakkens kulturhistorie. Samme år gav han Norsk Folkemuseum på Bygdøy en pengegave til kjøp og oppsetting av en verneverdig bygning fra Rødfyllgata i Oslo. Han sørget også for at firmaets og familiens verdifulle arkiver og historiske materiale ble ordnet og registrert, og deretter overlatt til Riksarkivet. I 1954 lot han opprette J. L. Tiedemanns Tobaksfabriks Medicinske Forskningsfond, og i 1996 opprettet han Edgar Johannesens Fond ved Norges Handelshøyskole.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg