Faktaboks

Johan Henrik Andresen

Johan H. Andresen

Født
29. november 1888, Kristiania (nå Oslo)
Død
21. oktober 1953, Östergötland, Sverige
Virke
Industrimann og politiker
Familie

Foreldre: Fabrikkeier Nicolai Andresen (1853–1923) og Johanne Marie Heyerdahl (1855–1928).

Gift 1929 med Eva Klaveness (18.8.1900–1965), datter av skipsreder Anton Frederik Klaveness (1874–1958) og Therese Grøn (1875–1948).

Sønnesønn av Johan Henrik Andresen (1815–1874); far til Johan Henrik Andresen (1930–2011); farfar til Johan Henrik Andresen jr. (født 1961).

Johan Henrik Andresen

Johan Henrik Andresen (1888–1953).

Johan Henrik Andresen
Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.
Johan Henrik Andresen (1888–1953)

Johan Henrik Andresen var en norsk fabrikkeier, som var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike forretningsmenn i mellomkrigstiden. Han overtok i 1923 som eneeier av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik etter sin far Nicolai Andresen (1853–1923).

I mange år ledet Andresen den norske tobakkindustriens kamp mot den internasjonale tobakktrusten, som trakk seg fra det norske markedet, og han etablerte Tiedemann-konsernet som Norges dominerende tobakksprodusent.

Andresen var også en fremtredende Høyre-politiker. Han var stortingsrepresentant for Høyre 1928–1933, og formann i Høyres sentralstyre 1934–1937.

Bakgrunn

Som sønn av Nicolai Andresen og sønnesønn av den første Johan Henrik Andresen var han tredje generasjon av tobakksdynastiet. Han ble utdannet i Tyskland ved Höhere Handelslehranstalt i Leipzig i årene 1905–1907, og fikk praktisk erfaring gjennom å arbeide ved Tiedemanns fabrikker i Sverige og Norge samt i tysk tobakksindustri fra 1907 til 1910. Ved farens død i 1923 ble han eneeier av familiebedriften J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, hvor han hadde vært disponent fra 1911 og medeier fra 1915.

Forretningsmann

Gjennom en offensiv og strategisk bedriftspolitikk etablerte Andresen Tiedemann-konsernet som Norges dominerende tobakksprodusent i mellomkrigstiden. Han spilte hovedrollen i de norske tobakksfabrikkenes kamp mot den internasjonale tobakksindustris forsøk på å erobre en dominerende posisjon på det norske marked. Det multinasjonale selskapet British American Tobacco Company (BAT) kjempet i 1920-årene mot en boikott fra de norske tobakksfabrikkene. BAT måtte gi tapt da norske konkurransemyndigheter i 1928 erklærte boikotten for lovlig, og oppfordret de stridende parter til forlik. Andresen så dermed muligheten til å konsolidere Tiedemann-konsernets allerede sterke stilling ved et samarbeid med BAT fra 1930 og etablering av Norsk-Engelsk Tobaksfabrikk (NETO) samme år. Samarbeidet var strategisk viktig.

Andresen markerte seg som en av de betydelig nyskapende norske industrialister i mellomkrigstiden. Han introduserte ny teknologi og moderne distribusjons- og reklamemetoder i konsernet. Det sikret god lønnsomhet for hans bedrifter og etablerte hans industrielle lederstilling i en periode preget av omstillinger og krise for norsk økonomi.

Johan H. Andresen satt i styret i flere store bedrifter, som Freia Chokoladefabrik (fra 1931) og Gyldendal Norsk Forlag (fra 1925), i administrasjonsstyret i Norges nest største bank, Foreningsbanken (1923–1929), og i styret for Nye Andresens Bank A/S fra 1928.

Som sin venn Johan Throne Holst, eieren av Freia, introduserte han tidlig sosiale ordninger for arbeiderne i sine bedrifter. Et stort stipendfond ble opprettet i 1928, egen kvinnelig sosialsekretær ble ansatt i 1937 og et rekreasjons- og feriefond kom året etter. Som bedriftsleder var han preget av paternalistiske ideer og ekte omsorg for sine ansatte.

Politiker

Andresen var en fremtredende Høyre-politiker og representerte partiet på Stortinget i to perioder (1928–1933). Han var formann i partiet fra 1934 til 1937 og medlem av sentralstyrets arbeidsutvalg til 1945. Som politiker representerte han et alternativ og et motstykke til Carl J. Hambros improviserende lederskap. De to personlighetene hadde dessuten en gjensidig antipati. Andresen var systematiker og strukturert i sin industrielle virksomhet, og han tok med seg disse egenskaper fra forretningslivet inn i politikken.

I 1920-årene hadde Andresen deltatt i forsøk på å etablere en borgerlig front mot sosialistene. Han sympatiserte med Fedrelandslaget og var medlem av bevegelsen Vort Land, som organiserte finansiell støtte til borgerlige partier. Andresens markerte høyre-konservatisme ble imidlertid modifisert i 1930-årene. Han inntok da en mer selvstendig politisk holdning og distanserte seg fra sine tidligere meningsfeller i kretsen rundt Throne Holst.

Som partiformann tok Johan H. Andresen avstand fra forsøk på å stille politiske betingelser for finansiell støtte til Høyre fra ledende industri- og storfinanskretser. Han gikk av som formann etter en strid om partiets fiskeripolitikk. Det var imidlertid bare den utløsende årsak. Den egentlige grunn var at han ikke hadde lyktes i sine forsøk på å modernisere og effektivisere Høyres partiorganisasjon og få mer orden og konsekvens i partiets stortingsgruppe, som var preget av Hambros mange utenlandsfravær og tilfeldige lederstil.

Johan H. Andresen var en varm forsvarsvenn, og arbeidet hele sitt liv for å styrke det norske forsvaret. Han hadde en grunnfestet nasjonal holdning, og ble under andre verdenskrig arrestert og satt på Grini i fire måneder i 1942.

Personlighet, interesser og tillitsverv

Med en omfattende vennekrets var han høyt respektert av ledende nordmenn i alle samfunnslag, yrker og politiske partier. Et vitnesbyrd om det er det festskrift som ble utgitt til hans 60-årsdag. Andresen var en generøs, men sky personlighet. Han følte sin personlige rikdom som et ansvar og støttet mange norske kunstnere og vitenskapsmenn, foruten ulike kulturelle og veldedige tiltak.

Andresen engasjerte seg først og fremst i egen forretningsvirksomhet, men hadde naturlig nok også tillitsverv i næringslivets organisasjoner, blant annet som viseformann i Norges Industriforbund fra 1920 til 1922 og formann i Oslo Håndverks- og Industriforening fra 1925 til 1927. Han var kommandør av den danske Dannebrogordenen og ridder av den svenske Vasaordenen.

Andresen kjøpte i 1935 den gamle herregården Björkviks säteri i Östergötland, Sverige. Der døde han i 1953.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Danielsen, Rolf: Borgerlig oppdemmingspolitikk 1918–1940, bind 2 i Francis Sejersted (red): Høyres historie, 1984
  • Festskrift til Joh. H. Andresen på 60-årsdagen, 1948
  • Gierløff, Christian: Tobakkens krønike. J. L. Tiedemanns tobaksfabriks jubilæumsskrift 1778–1928, 1928
  • Haffner, Vilhelm: biografi i Stortinget og statsrådet 1915–1945, bind 1, 1949
  • Nordvik, Helge W.: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2), bind 1, 1999
  • Sejersted, Francis og Svendsen, A. Strømme: Blader av tobakkens historie, 1978

Faktaboks

Johan Henrik Andresen
Historisk befolkningsregister-ID
pf01036392019973

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg