Johan Gottfrid Christian Barthel, svensk landbruksbakteriolog. Professor i bakteriologi ved Lantbrukshögskolan 1932–40. Særlig kjent for sine undersøkelser omkring reduktaseprøven for melk og ostemodningen.