Johan Georg 1, kurfyrste fra 1611. Førte en vaklende politikk i trettiårskrigen, var lutheraner, støttet likevel keiseren, sluttet seg omsider til Gustav Adolf, men vendte seg mot svenskene igjen etter slaget ved Lützen 1632.