Johan Gadolin, finsk analytisk og mineralogisk kjemiker, særlig kjent for oppdagelsen av en rekke sjeldne jordartsgrunnstoffer, lantanoider. Grunnstoffet gadolinium er oppkalt etter ham og var, inntil transuranene ble oppdaget, det eneste grunnstoffet med navn etter en person.