Johan Einarsen, født i Bergen, norsk sosialøkonom og jurist; sønn av E. Einarsen. Dr.philos. 1939 på en avhandling om investeringssykler i skipsfarten, som vakte internasjonal oppmerksomhet. Dosent i sosialøkonomi og landbruksrett ved Norges landbrukshøgskole 1938–47, professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo 1947–72. Utgav flere lærebøker. Medlem av den faste lønnsnemnd 1947–52, medlem av Prisrådet 1954–73.