Johan Christoffer Askelöf, svensk publisist. Embetsmann 1810–28. Askelöf var med blant fosforistene, utgav tidsskriftet Polyfem 1809–12, senere flere andre tidsskrifter. Han ble politisk skribent og viste seg som det konservative partis beste penn i Svenska Minerva (1830–48), som på grunn av sin utenrikspolitiske holdning gikk under navnet Ryska Minerva.