Johan Axelsson Oxenstierna, svensk diplomat, sønn av Axel Oxenstierna. Rikskanselliråd 1639, riksmarskalk 1654. Sammen med Johan Adler Salvius var han 1644–48 svensk delegat ved fredsforhandlingene i Westfalen.