Johan Adler Salvius, svensk statsmann, en av Sveriges dyktigste diplomater. En fremragende støtte for Gustav Adolfs og dronning Kristinas utenrikspolitikk. Var med på å slutte freden i Westfalen 1648.