Johan 6, konge fra 1816, sønn av Peter 3. Var regent fra 1792 for sin alvorlig psykisk syke mor Maria. 1807 erklærte Napoleon huset Bragança for avsatt og besatte Portugal; Johan og hoffet flyktet til Brasil og ble der, selv da Portugal ble befridd 1808. Mot regentskapsrådet utbrøt det 1820 en revolusjon, Cortes ble sammenkalt og gav en forfatning som Johan godtok 1822 etter at han 1821 var vendt hjem; samme år rev Brasil seg løs under Johans sønn (keiser) Pedro (1). En annen sønn, den reaksjonært innstilte Miguel, omstyrtet 1823 forfatningen og tok makten, men 1824 vant Johan den tilbake. Johans død ble fulgt av bitre tronstridigheter.