Johan, konge fra 1854. En av de mest lærde fyrster i sin tid, særlig interessert i italiensk litteratur, gav ut en Dante-oversettelse. Kjempet på Østerrikes side mot Preussen 1866, men var 1871 med på å skape det tyske keiserrike.