Joakim Frederik Skovgaard, dansk maler, billedhugger og dekorativ kunstner, sønn av P. C. Skovgaard, bror av N. K. Skovgaard. 1871–76 elev ved Kunstakademiet, 1880–81 av Léon Bonnat i Paris, besøkte Italia og Hellas 1882–84. Han begynte med landskaper, italienske folkelivsbilder og arkitekturstudier, men allerede med Engelen berører vannet i Betesda dam (1888, Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo) slo han inn på den emnekrets som lå hans grundtvigiansk pregede religiøsitet nærmest. Hans beherskelse av store komposisjoner førte til at han 1895 fikk i oppdrag å dekorere Viborg domkirke. Det veldige arbeidet ble utført i fresko 1901–06 med hjelp av bl.a. Niels Larsen Stevns og Arne Lofthus; 1912–13 malte han også taket. Med sin gjennomført dekorative karakter har freskene i Viborg fått avgjørende betydning for monumentalkunsten i Norden. Av hans senere kirkedekorasjoner er mosaikken i Lund domkirkes apsis (1921–27) betydeligst. Hans siste arbeid var utsmykningen av bryllupssalen i Københavns rådhus (1929–33). Han illustrerte bl.a. Holger Drachmanns Troldtøj (1889–90; originalene i Nasjonalgalleriet i Oslo) og Bibelske billeder (1923–25), utførte keramiske arbeider og gav utkast til bokbind, møbler, smykker osv. I samarbeid med Thv. Bindesbøll modellerte han 1900 Bjørnespringvannet og 1904–23 Dragespringvannet ved Københavns rådhus. Professor ved Kunstakademiet 1909–21, direktør 1920–23.