Joakim, mannsnavn, av hebraisk Jehojakhim, 'Jahve har oppreist'. Etter tradisjonen navnet til jomfru Marias far. Brukt i Norge siden ca. 1500. Navnedag 20. mars.