Joachim Beuckelaer, flamsk maler, elev av Pieter Aertsen. Han malte vesentlig store genrebilder i sin lærers smak. Hans spesialitet var fiskehandel med bibelske eller oppbyggelige scener i bakgrunnen.